Zapewniamy

usługi

świadczone sprzętem mechanicznym,

wywóz

odpadów stałych i ciekłych,

zaopatrzenie

gminy w wodę i odprowadzanie ścieków.

Galeria