Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rozogach Sp. z o. o.
ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22,
12-114 Rozogi,

NIP: 745-18-47-475
REGON: 365748260
KRS: 0000662126

obsługa klienta:
biuro: 89 722 60 61 mail: biuro@zgkrozogi.pl
inkasent: 721 505 561
awarie wodociągowo-kanalizacyjne: 515 125 919

Kontakt z inspektorem Ochrony Danych Osobowych inspektor@zgkrozogi.pl