Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rozogi na stronie BIP ZGK Rozogi pod adresem:

https://bip.zgkrozogi.pl/wiadomosci/13390/regulamin_dostarczania_wody