Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf na stronie BIP ZGK Rozogi pod linkiem:

https://bip.rozogi.pl/wiadomosci/14778/wiadomosc/569303/taryfy_za_zbiorowe_zaopatrzenie_w_wode_i_zbiorowe_odprowadzanie_