Taryfy obowiązują od 01 stycznia 2023 r.

 

 

I

Wywóz odpadów stałych.

Wielkość pojemnika

JM

Cj netto

1.

Odpady zmieszane

1100 litrów

1 pojemnik

 231,00 zł

1000 litrów

objętość

210,00 zł

 240 litrów

1 pojemnik

50,40 zł

 120 litrów

1 pojemnik

25,20 zł

2.

Odpady segregowane - plastik

1100 litrów

1 pojemnik

132,00 zł

1000 litrów

objętość

120,00 zł

 240 litrów

1 pojemnik

28,80 zł

 120 litrów

1 pojemnik

14,40 zł

3.

Odpady segregowane - papier

1100 litrów

1 pojemnik

176,00 zł

1000 litrów

objętość

160,00 zł

 240 litrów

1 pojemnik

38,40 zł

 120 litrów

1 pojemnik

19,20 zł

4.

Odpady segregowane - opakowania szklane

1100 litrów

1 pojemnik

253,00 zł

1000 litrów

objętość

230,00 zł

 240 litrów

1 pojemnik

55,20 zł

 120 litrów

1 pojemnik

27,60 zł

5.

Wywóz odpadów z parków,  w tym z cmentarzy

1 m3

210,00 zł

6.

Wywóz odpadów budowlanych

wg odrębnych kalkulacji kosztów

7.

Wywóz odpadów zbelowanych (sprasowanych) i pozostałych zgromadzonych luzem

 wg odrębnych kalkulacji kosztów

 Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%