Taryfy obowiązują od 01 stycznia 2023 r.

 

 

I

Wywóz odpadów stałych.

Wielkość pojemnika

 

JM

Cj netto

      

1.

Odpady zmieszane

1100 litrów

 

1 pojemnik

 231,00 zł

1000 litrów

 

objętość

210,00 zł

 240 litrów

 

1 pojemnik

50,40 zł

 120 litrów

 

1 pojemnik

25,20 zł

           

2.

Odpady segregowane - plastik

1100 litrów

 

1 pojemnik

132,00 zł

1000 litrów

 

objętość

120,00 zł

 240 litrów

 

1 pojemnik

28,80 zł

 120 litrów

 

1 pojemnik

14,40 zł

           

3.

Odpady segregowane - papier

1100 litrów

 

1 pojemnik

176,00 zł

1000 litrów

 

objętość

160,00 zł

 240 litrów

 

1 pojemnik

38,40 zł

 120 litrów

 

1 pojemnik

19,20 zł

           

4.

Odpady segregowane - opakowania szklane

1100 litrów

 

1 pojemnik

253,00 zł

1000 litrów

 

objętość

230,00 zł

 240 litrów

 

1 pojemnik

55,20 zł

 120 litrów

 

1 pojemnik

27,60 zł

           

5.

Wywóz odpadów z parków,  w tym z cmentarzy

 

1 m3

210,00 zł

           

6.

Wywóz odpadów zmieszanych budowlanych w workach typu Big-Bag

 

worek 1 m3

315,00 zł
           

7.

Wywóz odpadów gabarytowych, budowlanych i pozostałych zgromadzonych luzem (suma opłat za przyjęcie odpadu do zagospodarowania + transport liczony od wagi odpadów)

 

Wartość usługi stanowi sumę opłat: przyjęcie odpadu do zagospodarowania + transport liczony od wagi odpadu

 

zagospodarowanie odpadu

(tona)

wg obowiązująccej tabeli netto opłat za przyjęcie do zagospodarowania odpadów
  transport odpadu  od 0,5 tony 1,00 zł
  transport odpadu  od 0,5 tony - do 1 tony 0,70 zł
  transport odpadu pow. 1 tony 0,50 zł

 Do podanej ceny należy doliczyć podatek VAT 8%