Zestawienie taryfowych cen za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków

(okres obowiązywania od 12 maja 2023 r.)

 

A.
Cena za zaopatrzenie w wodę z ujęć:
Rozogi, Dąbrowy, Faryny, Łuka

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostki

miary

Cena

jednostkowa

zł (netto)

1

GRUPA I

Woda na cele socjalno bytowe

Cena za 1 m3

dostarczanej wody

m3 3,06
2

GRUPA II

Woda na cele produkcyjne

Cena za 1 m3

dostarczanej wody

m3 3,06
3

GRUPA III

Woda na cele przeciw pożarowe

Cena za 1 m3

dostarczanej wody

m3 3,06

B.
Ceny za odprowadzenie ścieków

Lp.

Taryfowa grupa

odbiorców

Wyszczególnienie

Jednostki

miary

Cena

jednostkowa

zł (netto)

1

GRUPA I

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3

odprowadzania ścieków

m3 5,61
2 GRUPA II

Cena za 1 m3

odprowadzania ścieków

m3 9,61

Do taryfowych cen doliczany jest podatek VAT w wysokości 8%